Derfor bør trampolinen brukes av én om gangen

En god trampoline er et fantastisk treningsinstrument og et lekeapparat med et utrolig potensiale for fysisk utfoldelse og moro. Skader under lek forekommer uansett, dessverre også på trampoliner. De aller fleste skader kan unngås om man velger kvalitetsprodukter og sørger for at utstyret settes opp, vedlikeholdes og brukes som anvist av produsentene.

Fra amerikansk hold (American Academy of Pediatrics) rapporteres det at tre fjerdeler av alle trampolineskader er forårsaket av at flere personer hopper sammen. To tredjedeler av alle trampolineulykker skjer faktisk nær midten av hoppeduken. Her kan verken sikkerhetsnett eller solid kantbeskyttelse forhindre uhell – kun det å praktisere én av gangen på matten!

Blandes personer med til dels store forskjeller i vekt øker skadefrekvensen ytterligere. De minste barna skades 14 ganger så ofte som de med voksen vekt i slike uhell. Hopper en person på 80 kg vil rekyleffekten fra matten kunne treffe et barn på 20 kg med en effekt som om hun eller han faller fra en høyde på 3 meter og ned på fast underlag.

Faller man forkjært er skader ofte uunngåelig. Tall fra Canada viser at mer enn 40 % av alle skader behandlet på akuttmottakene ved de største sykehusene var barn i alderen 5 til 9 år. Bruddskader sto for 43% av disse skadene, mens omlag 3 % var nakke- og hodeskader. Sistnevnte ofte en konsekvens av mislykkede salto-forsøk.

Kilde: CBC News – health

Faremomenter ved at flere hopper sammen, manglende beskyttelseskant, manglende eller åpne nett og dårlig vedlikehold kommer skremmende fram på disse innslagene.

De aller fleste skader kan unngås om man velger kvalitetsprodukter og sørger for at utstyret settes opp, vedlikeholdes og brukes som anvist av produsentene.

Trenger du sikkerhetsnett til trampolinen?

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *